Medewerkers

Iris Dahler

Iris Dahler
Huisarts, praktijkhouder

dagelijks aanwezig

Willeke Ruyne

Willeke Ruyne
Praktijkassistente

Sabina Kroezen

Sabina Kroezen
Praktijkassistente

Aline van Tellingen

Aline van Tellingen
Praktijkassistente

Jessica Meijer

Jessica Meijer
Praktijkassistente

Hilja Gunnink

Hilja Gunnink
POH-Somatiek, praktijkverpleegkundige

Werkt op Maandag, donderdag en vrijdag

Judith Smit

Judith Smit
POH-GGZ

Werkt op dinsdag

Maaike Jonkers-Mast

Maaike Jonkers-Mast
praktijkassistente

Ingeborg Draaisma
Physician Assistant

Per september op de maandag en dinsdag werkzaam

Sinds 2014 PA (huisarts-ondersteuner) algemene huisartsenzorg. De PA neemt veel taken van de huisarts over, is BIG geregistreert en heeft een masteropleidng gevolgd.

De PA werkt nauw samen met de huisarts.

Magreet Hamming
POH jeugd

Werkzaam 1x per 2 weken op de dinsdagmiddag

De POH jeugd verleunt psychosociale zorg,  ondersteunt de huisarts bij vragen over opvoeden en opgroeien kinderen 0-18 jaar