Medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek
Uw huisarts werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek. Door dit onderzoek willen we de zorg aan u en nieuwe patiënten verbeteren. Daar kunt u bij helpen doordat we uw medische gegevens mogen gebruiken.

Bescherming van uw privacy
Natuurlijk willen we niet dat de onderzoekers weten wie u bent. De medische gegevens die nodig zijn voor het onderzoek worden dan ook zonder persoonlijke gegevens naar onderzoekers verstuurd. Uw naam wordt vervangen door een unieke code, zodat uw gegevens niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Bezwaar
Als u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens hoeft u niets te doen. Uw huisarts doet mee met onderzoek en zal gegevens van zijn/haar patiënten ter beschikking stellen voor onderzoek.
Het kan natuurlijk dat u toch bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens. Wilt u niet dat uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt dan kunt u dit doorgeven aan de assistente van uw huisarts. Uw gegevens worden dan niet gebruikt. Als u ouder/voogd van een minderjarige of wettelijk vertegenwoordiger van een wilsonbekwaam persoon bent, beslist u over het gebruik van medische gegevens.

Tot slot
Wij hopen u voldoende informatie te hebben gegeven. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts.


03-11-2017