Huisbezoek

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, zo nodig samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Aanvragen huisbezoek van 08.00 - 10.30 uur.

De huisbezoeken maken we in principe aan het eind van de ochtend.

Het is  niet altijd mogelijk iedereen die uit het ziekenhuis ontslagen wordt te bezoeken.  Indien u graag bezocht wil worden, vraagt u dan een visite aan via de assistente.