Online afspraak maken

Het online afspraak maken is NIET voor spoedgevallen.

 

Via "Mijn Gezondheid.net" kunt u online een afspraak met de huisarts of een assistente maken. Om deze functie te gebruiken moet u inloggen met DigiD. Mijn Gezondheid.net opent zich in een ander scherm.

Om herhaalrecepten en E-consult aan te vragen logt u in binnen de patiëntenomgeving op deze site.

U kunt een afspraak maken bij de huisarts of bij een assistente.

U kunt een afspraak maken bij de assistente voor onder andere oren uitspuiten, wratten aanstippen, bloeddrukcontrole,  uitstrijkje bevolkingsonderzoek, vacccinaties en injecties,  Hb en glucose controle.