Spoedgevallen

Spoedlijn: praktijknummer 0528-74 10 12, keuze toets 1  

Voor spoedgevallen zijn wij op dit nummer bereikbaar en beschikbaar 

op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur.

Buiten deze tijden belt u, alleen bij spoed,  de centrale Huisartsen Dienst Drenthe,

tel 0900 - 1120112