Spreekuur Huisartsen

Spreekuur op afspraak
Praktijknummer: (0528) 741012  meerdere lijnen

Op het praktijknummer kunt u ons bereiken van 08.00 - 17.00 uur
In geval van spoed: kies 1
spoedgevallen via het zelfde nummer (0528) 741012

wachtkamer

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

 

 

 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.


Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

U kunt ook via 'Mijn Gezondheidnet' online een afspraak maken. Inloggen op Mijn Gezondheid.net doet u middels DigiD.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Huisbezoeken voor 10.30 uur aanvragen.

Bellen voor uitslagen na 14.00 uur